Medlemmer

Dette er våre medlemmer. Ønsker du å kontakte oss, send en mail til: felleogomegntempoklubb@gmail.com

For å bli medlem så kan du kontakte vår formann Geir Ove på tlf 90501748, sende en mail til felleogomegntempoklubb@gmail.com eller benytte giro nederst på siden. Merk betalingen med navn, telefonnummer og medlemskont. 2020

  Medlemmer 2019

 1. Stein Skåli 	   2. Ole Petter Løite         
 3. Glenn Jacobsen           4. Roger Slåttekjær             
 5. Odd Svendsen	   6. Rolf Solheim
 7. Rolf Inge Haugholt	   8. Glenn Tore Arneberg
 9. Svein Tore Brekka	   10. Kåre Jan Larsen
11. Arne Helge Eiker	   12. Henning Åsbø 
13. Iselin dalen Mo	   14. Torbjørn Rønningen
15. Tengel Heitmann	   16. Anders Saglia
17. Wilhelm Rundholt	   18. Erling Ausland
19. Geir Ove Rogn	   20. Janke Alfsen
21. Tellev Presthagen	   22. Tom Kenneth Westberg
23. Ole Hamre		   24. Arnt Inge Brendalsmo
25. Margaret C Normann	   26. Olav Magne Brekka
27. Mehmed Hrustic	   28. Kjell Olav Solheim
29. Harald Andre Kveim	   30. Roger Haugholt
31. Kjell Harald Høgbråt   32. Ragnar Svendsen
33. Dagfinn Valle	   34. Harald Jørgen Aasbø
35. Knut Åge Felle	   36. Torbjørn Eriksen
37. Harald Moen		   38. Toralf Mykland
39. Nils Erik Valle	   40. Ole Johnny Heiland
41. Jarle Heiland	   42. Rolf Mortensen
43. Sigvart Valle	   44. May Britt Lundtveit
45. Even Værland	   46. Steffen Blesvik
47. Karl Arvid Knutsen	   48. Øyvind Åsland
49. Torjus Flåta	   50. Jan Arild Horne
51. Frank Vidar Ahlquist   52. Frank Røed
53. Kenneth Slåttekjær	   54. Nils Dalen sr.
55. Odd Arne Kristensen	   56. Jan Kenneth D Bartolo
57. Bjørn Westberg	   58. Fred Jørgensen
59. Geir Brynemo	   60. Widar Torjussen
61. Alf Arne Røed	   62. Kjell Bråten
63. Espen Reiersen	   64. Odd Arild Dalen
65. Jan Inge Hagestrand	   66. Willy Jorkjen
67. Bjørn Thorsen	   68. Vidar Christensen
69. Karl Svendsen	   70. Toralf Sletten
71. Stian Flåta