Om klubben

Det som skulle bli Felle og Omegn Tempoklubb starta heilt tilfeldig då undertegnede kom kjørende til butikken på sin nyervervede Corvette 380P og kom i prat med Knut Åge Felle, som den gongen dreiv som kjøpmann. Det viste seg at han au hadde ein Tempo Corvette 380 stående og han var sågar medlem i Norsk Tempoklubb, som eg ikkje eingong visste at eksisterte! Knut Åge kunne fortelle at Ole Petter Løite au hadde moped, ein Panter 360, og etter litt telefonering så blei mi enige om å møtes og ta ein prat og beskue de særdeles flotte kjøretøyene som sto til vår disposisjon. Dette var antageligvis i slutten av april 2008 og den 13 mai 2008 hadde vi vår første «Tempotur». Avreisa gikk fra Skaali med innslag av humring og høyt hevede øyenbryn fra enkelte skuelystne då ekvipasjen omsider, etter en del skruing, forsvant ned bakken godt innhylla i blårøyk. Prøveturen blei lagt til de indre veier her i bygda då det bare var ein av oss som hadde skilt på doningen, dei to andre hadde det mi brukte å kalle for et lågt nummer.

Så i 2011 hadde me blitt heile sju mann som kjørte Tempo og mi samla oss til et møte på Fellekroa og bestemte oss for å starte ei lokalavdeling. Dette var fredag 29 april 2011. Undertegnede ble valgt til formann og herr kjøpmann Knut Åge var litt uheldig med et særdeles dårlig planlagt toalettbesøk for når han kom tilbake hadde han fått verv som kasserer, sekretær og styremedlem. Det skal sies for ettertida at dette nå er rettet opp i.

Vi har siden 2011 vært et fast innslag i 17 mai toget på Felle.

I 2013 arrangerte vi ein «Tempofest» i påsken for å ha det litt moro og for å få litt i kassa til klubben og dette har siden blitt ein tradisjon.Siden oppstarten har medlemstallet vokst sakte men sikkert og Omegn delen har blitt ein ganske stor del av klubben vår.

Arnt Inge Brendalsmo