Hvordan bli medlem?

For å bli medlem så kan du kontakte vår formann Geir Ove på tlf 90501748, sende en mail til felleogomegntempoklubb@gmail.com eller benytte giro under. Merk betalingen med navn og telefonnr.