1973 TRYGG PANTER

I 2012 hentet Bjørn Olav Brendalsmo og Øyvind Åsland et stort lass med tempodeler i Bjugn i trøndelag. I dette lasset var der en nokså komplett 1973 panter. Da min 1968 Panter 340 stadig skjærte seg i Vallebakkene,måtte der nytt kjøretøy til. Restaurering under bruk startet på 73 modellen,og våren 2014 var den i drift med “gammel” pantermotor. Denne skar seg (som vanlig) på Lindesnestreffet 2014,og Sprint 50s motor ble montert. Våren 2015 var den nylakkert,motoren overhalt og klar for jubileumstreff i Dalen.