1984 TEMPO PANTER 460

Kjøpt i Kvås i 2011 av Øyvind Åsland,solgt videre til Bjørn O.Brendalsmo,pusset opp og delvis ombygd til 370 av Arnt I.Brendalsmo og Knut Svendsen. Der ble i 2012 montert en noe dårlig 50s motor som siden er blitt overhalt og fungerer perfekt. Siden 2015 eid av Odd Svendsen.